Գիր­քը հաջողության, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան, ի­նք­նա­զար­գաց­ման, ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյան, մարդ­կային մտա­ծե­լա­կեր­պի և փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին է: Հե­ղի­նա­կը պատ­մում է, թե ի­նչ պետք է ա­նել նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու, ա­նվերջ ի­նք­նա­կա­տա­րե­լա­գործ­վե­լու, կյան­քում ա­ռաջ շարժ­վե­լու և եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար:

  •   Գինը՝ 2500 դրամ,
  •   Առաքումը Երևանում՝ անվճար, մարզեր՝ 500 դրամ,
  •   Վճարումը կանխիկ՝ գիրքը ստանալիս:

Առաքումն կատարվում է աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-18:00: Երևանում՝ 1-3 աշխատանքային օրում, մարզեր և Արցախ՝ 4-7:

Հրաչյա Մանուկյան

Հրաչյա Մանուկյանը անձնային աճի և ինքնազարգացման գծով հեղինակ է: Նա Հաջողության բլոգի հիմնադիրն է, «Կամքի ուժ. ինչպես ղեկավարել սովորությունները» գրքի հեղինակը և օգտակար կարծիքներ ստանալու «Թրութլի» հարթակի համահիմնադիրը:

«Չեմ կարծում, թե աշխարհում կա մեկը, ով հասկանում է կյանքի խաղի կանոնները: Մենք պարզապես խաղում ենք այն կանոններով, որոնք գիտենք:»
Հ. Մանուկյան

Պատվիրել հիմա


Պատվերը հաստատելու համար մենք Ձեզ նախապես կզանգահարենք:

error: Կյանքն ավելի հրաշալի է, երբ ստեղծում ես սեփական «բովանդակությունը»