ggfinances

Պիտակներ: "Սթիվ Ջոբս"

Ո՞րն է ամենակարևորը. Սթիվ Ջոբս Հոկտեմբեր 6, 2012 6:48 pm

Ո՞րն է ամենակարևորը. Սթիվ Ջոբս

Խորհուրդներ Սթիվ Ջոբսից Հոկտեմբեր 29, 2011 7:43 pm

Խորհուրդներ Սթիվ Ջոբսից

Հետևեք  ձեր սրտին. Սթիվ Ջոբս Հոկտեմբեր 21, 2011 11:33 am

Հետևեք ձեր սրտին. Սթիվ Ջոբս

Մենք նրան կհիշենք Հոկտեմբեր 6, 2011 12:54 pm

Մենք նրան կհիշենք